SLU-nyhet

Deltagardrivet projekt för att minska antibiotikaanvändning

Publicerad: 13 mars 2013

I Danmark har veterinären och forskaren Mette Vaarst lett ett deltagardrivet projekt för att förbättra hälsan i ekologiska mjölkkobesättningar i samarbete med Thise Mejeri. Det långsiktiga målet med arbetet har varit att minska antibiotikaanvändningen på gårdarna.

Metoden bygger på att man bildar grupper om cirka 6-10 lantbrukare som träffas hos varandra en gång i månaden enligt ett rullande schema. Vid varje möte studerar gruppen värdens besättning varefter man sätter man sig kring köksbordet för att diskutera. En rådgivare eller veterinär är med vid mötet som processledare och sekreterare men avstår från sin vanliga roll att ge råd. I ett öppet samtal ger gruppen råd och tips om hur värden kan förbättra djurhälsan. Som avslutning bestämmer värden vad han tar till sig och vill genomföra tills det är dags för ett nytt besök enligt det rullande schemat.

Fördelarna med att arbeta på detta sätt är att man tar till vara lantbrukarnas praktiska kunskaper och att förbättringsåtgärderna förankras tydligt. Mötena resulterar i konkreta åtaganden som lantbrukare förbinder sig att genomföra tills nästa besök. Genom arbetet i lantbrukargrupperna har antibiotikaförbrukningen på dessa mjölkgårdar minskat. 


Kontaktinformation