SLU-nyhet

Färskt grönfoder ger mörare och nyttigare kött

Publicerad: 13 mars 2013

Danska försök visar att köttdjur som får fri tillgång till färskt grönfoder levererar mörare kött med högre halter av vitaminer och nyttiga omegafettsyror. I försöken jämfördes Holsteintjurkalvar som fick antingen färskt grönfoder eller en stor andel kraftfoder.

I danska försök har man studerat effekten av att stallutfodra Holsteintjurkalvar fri tillgång av ett färskt grönfoder under 8 veckor före slakt vid 9-10 månaders ålder. Grönfodret var antingen baserat på gräs eller örter. Kalvarna i grupperna växte cirka 1 kg per dag. Kalvarnas tillväxt och köttets kvalitet jämfördes med kalvar som utfodrats med en dansk normalfoderstat med stor andel kraftfoder. Grönfoderkalvarnas tillväxt var lägre än de kraftfoderutfodrade kalvarnas tillväxt.

Kalvarna som enbart fått grönfoder gav ett mörare kött med en nyttigare kvot av omegafettsyror samt ett högre vitamininnehåll jämfört med kalvar som fötts upp med kraftfoder. Författarna menar dock att kött inte innehåller så stora mängder fett och därmed nyttiga fettsyror, men att det ändå kan vara en viktig aspekt vid marknadsföring av ekologiskt nötkött, där andelen grovfoder i foderstaten är hög. Det ska dock påpekas att i Sverige utfodrar vi normalt mycket grovfoder även i konventionell uppfödning jämfört med dansk uppfödning.


Kontaktinformation