SLU-nyhet

”Gröna revolutionens mörka skugga”

Publicerad: 22 mars 2013

I en ny diger bok av den norska medicinska antropologen Anna Marie Nicolaysen presenteras en studie av hur småbrukare i Indien kan få en starkare ställning genom ekologiskt lantbruk och bevarande av biologisk mångfald.

Boken beskriver hur småbrukare, som med hjälp av lokala lantbrukarorganisationer, lägger om till ekologisk produktion kan få en mer oberoende ställning och förbättra sin försörjning. Studien undersöker den bakomliggande filosofin i sådana organisationer, de agronomiska och politiska idéer som de sprider och de utmaningar de möter.

De lantbrukare som engagerar sig i dessa organisationer upplever en tryggare tillgång till mat och en bättre ekonomi när de inte längre behöver köpa insatsmedel såsom utsäde, kemiska bekämpningsmedel och mineralgödsel. Det framhålls också att den utbildning som organisationerna tillhandahåller gör många av bönderna till mer självständiga och trygga individer som törs stå upp för sina demokratiska rättigheter i en del av världen där den globala agroindustrin är en stark maktfaktor.

Fakta:

Nicolaysen, A. M. 2013. The Dark Shadow of the Green Revolution – Empowering Small Farmers in India through Organic Agriculture and Biodiversity Conservation. LAP LAMBERT Academic Publishing. (ISBN:978-3-659-30446-0)

Förutom hos bokhandlare finns boken hos Academia.edu


Kontaktinformation