SLU-nyhet

Ekologisk världskongress i Turkiet 2014

Publicerad: 22 mars 2013

I oktober 2014 anordnar IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) sin artonde världskongress i Turkiet. Organic World Congress, som den heter på engelska, anordnas var tredje år i olika länder.

Temat för denna artonde kongress är att bygga ekologiska broar (Building Organic Bridges). Det handlar om att bygga broar mellan tanke och handling, mellan forskare och lantbrukare etc.

I den vetenskapliga delen av kongressen ska forskarna presentera forskning som svara på hur man kan brygga över gapet mellan:
a) rika och fattiga delar av världen,
b) vetenskaplig och praktisk kunskap,
c) ny och gammal teknologi.

Den som vill delta aktivt i någon del av kongressen kan anmäla sitt bidrag från och med nu till och med den 30 september. Gå till kongresshemsidan för att anmäla intresse.


Kontaktinformation