SLU-nyhet

Miljösmart att använda vall till både foder och biogas – om avsättning för biogasen finns

Publicerad: 26 mars 2013

För att kunna dra ner på importerade proteinfoder inom mjölkproduktionen har man i ett projekt vid SLU undersökt ett scenario där högkvalitativ vall används som en viktig ingrediens i foderstaten. Detta genomförs genom att enbart använda säsongens första vallskörd till mjölkkorna. Återväxtskördarna har istället använts som biogasråvara i en nyinvesterad gårdsbiogasanläggning.

Vallodlingen krävde då mer mark, som antogs komma från tidigare spannmålsareal genom en nyetablerad gårdssamverkan. En övergripande slutsats är att den stora miljöpotentialen inte låg i den besparing som gjordes på kraftfodersidan eller på den undvikna gödsellagringen. Inte heller i den kolinlagring som vallen tillförde spannmålsgården, utan miljöpotentialen fanns i den energi som producerades av biogasanläggningen. Om hela denna användes till att ersätta fossila energikällor, kunde stora vinster göras för primär energianvändning, klimatpåverkan och försurande utsläpp, samt i viss mån för gårdens ekonomi. Biogasens avsättningsmöjligheter var således helt avgörande.


Kontaktinformation