SLU-nyhet

Nytt projekt ska stoppa kålflugan

Publicerad: 22 mars 2013

Forskare ska kartlägga, studera och demonstrera metoder för att hålla kålflugan borta från kommersiell odling av kålrot. Kålflugelarver kan orsaka omfattande skador som leder till kostsamt merarbete eller till att kålrötterna måste kasseras.

Målet är att svenska odlare även framöver ska vara konkurrenskraftiga producenter av kålrot av god kvalitet. Forskarna kommer att studera både vilka kända metoder som skulle kunna användas och vilka nya metoder som är på gång inom Europa.

I projektet ingår en litteraturstudie, möten med internationella experter och en studieresa till England eller Skottland, där det odlas mycket kålrot. I Skottland och England lägger odlarna på nät på odlingarna i samband med att man sår, näten får ligga kvar till skörden och kompletteras med bekämpningsmedel mot ogräs och andra skadegörare.

– Vi behöver bättre kunskap om hur mycket tid som går åt och vilken växtskyddseffekt man får under produktionstiden när man använder nät. Därför kommer vi att göra ett storskaligt demonstrationsförsök i en befintlig odling, säger Christina Marmolin på HS Skaraborg.

Kommersiellt gångbar kålrot måste uppfylla kvalitetsnormer med högt ställda minimikrav. Det innebär att kålrötter som angripits måste putsas manuellt för att kunna säljas.


Kontaktinformation