SLU-nyhet

Sortblandningar för att minska problem med skadegörare

Publicerad: 13 mars 2013

Att odla sortblandningar kan ge flera odlingsfördelar, till exempel minskad spridning av svampsjukdomar, lägre angrepp på grödan och stabilare avkastning. Genom att mixa sorter i fält kan även sorternas motståndskraft mot sjukdomar förlängas, med andra ord resistensen bryts inte lika lätt.

Effekten av sortblandningar har främst studerats för spannmålsgrödor och svampsjukdomar som sprids med vinden. När sorter med olika mottaglighet för exempelvis mjöldagg blandas i fält skapas både fysiska och växtkemiska hinder för skadesvampens spridning i fältet.  

Sortblandningar, skadeinsekter och naturliga fiender

Sortblandningar kan även ha effekt på skadeinsekter och naturliga fiender. Detta har bland annat forskare på SLU och Stockholms universitet påvisat i samarbetet inom forskningsprogrammet PlantComMistra.

Med rätt sortblandningar av vårkorn ökade kommunikationen mellan sorterna vilket gjorde bestånden mindre attraktiva för bladlöss.  Även naturliga fiender gynnades av sortblandningar, till exempel var vissa sortkombinationer av vårkorn mer attraktiva för nyckelpigor och lockade in dem i bestånden redan innan plantorna blivit angripna av bladlöss. Detta ökar förstås förutsättningarna för effektiv biologisk kontroll.

Sortblandning i äpple

Effekter av sortblandningar för perenna grödor som exempelvis äpple är också studerade. Franska forskare har nyligen studerat hur den allvarliga svampsjukdomen äppleskorv påverkas av mixade sortbestånd vid ekologisk odling. Två äpplesorter mixades i fält, en med låg mottaglighet för skorv och en resistent sort. Mindre skorvangrepp noteras på frukten för sorten som hade låg mottaglighet när den odlades i mixade bestånd än när den endast odlades i rent bestånd.

Störst angreppsreduktion uppnåddes dock när sortblandning kombinerades med sanerande åtgärder som minskade andelen angripna blad på hösten genom nedfräsning i raderna. Kombinationen av bladsanering och sortblandning hade även viss positiv effekt på äpplemjöldagg vid måttliga angrepp.


Kontaktinformation