SLU-nyhet

Årligt möte för SLUs baljväxtnätverk

Publicerad: 09 april 2013

Legumes for Sustainable Agriculture (LegSA) heter baljväxtnätverket vars syfte är att öka samarbete och kommunikation mellan SLU-forskare med intresse för baljväxter samt att synliggöra SLUs baljväxtforskning internt och externt.

På årets möte i Skara presenterades pågående forskning av LegSAs medlemmar med ämnen som berörde vitt skilda ämnen som: bekämpning av patogener i marken, samodlingseffekter mellan baljväxter och andra grödor som majs och spannmål samt utfodring av baljväxtfröer till idisslare. 

Ett nätverk med ambitioner
EPOKs nyligen utgivna agenda för forskning inom ekologisk produktion användes som underlag för eftermiddagens gruppdiskussion om behov av framtida forskning kring baljväxter. Dagen avslutades med formuleringen av två ambitioner för LegSA under de kommande åren:
– anordna en doktorandkurs om baljväxter och söka finansiering för syntesarbete och
– författande av ett strategidokument för ökat användande av baljväxter i svenskt jordbruk.

Nätverket LegSA bildades 2010
Det bildades på initiativ av Kerstin Huss-Danell, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Erik Steen Jensen och Georg Carlsson, Institutionen för biosystem och teknologi, SLU.

Planer för framtiden
Medlemmar i nätverket träffas minst en gång per år på SLUs olika orter. I mars anordnades 2013 års LegSA-möte på SLU i Skara. Nätverkets kontaktperson Georg Carlsson berättade om LegSAs bakgrund, genomföda aktiviteter hittills samt planer för framtiden. Bland annat hoppas nätverket kunna bidra till att utforma en brett förankrad strategi för att öka användandet av baljväxter i lantbruket och som hälsosam och miljövänlig mat.


Kontaktinformation