SLU-nyhet

Biogasproduktion positivt på dansk ekologisk modellgård

Publicerad: 25 april 2013

En analys av en ekologisk modellgård på 1000 hektar i Danmark visade flera positiva effekter av att röta gödsel och växtmaterial till biogas. Scenarierna gav energiöverskott, tillräckligt med kväve och i de flesta fall även minskade växthusgasutsläpp.

Fyra olika scenarier med olika substrat för biogasproduktion jämfördes:
1) 100 hektar gräs-klövervall till biogas,
2) 100 hektar majs för biogas
3) 200 hektar gräs-klövervall och minskat antal djur samt
4) 200 hektar gräs-klövervall, minskat antal djur och import av biomassa från obetade ängar.

Alla scenarier gav ett energiöverskott på gården och tillräckligt med kväve för att klara näringsförsörjningen på gården vilket gjorde att gården inte längre behövde importera stallgödsel från andra gårdar. I tre av de fyra scenariona minskade kväveförlusterna. Utsläppen av växthusgaser minskade med 35–85 procent men hela minskningen berodde inte på biogasproduktionen utan också på minskat antal djur.


Kontaktinformation