SLU-nyhet

Biologisk mångfald i siffror

Publicerad: 09 april 2013

Att kvantifiera påverkan på biologisk mångfald inom livscykelanalys är svårt och har hittills inte gjorts i någon större utsträckning. Nu testas en ny metod inom EU-projektet SOLID (Sustainable Organic and Low-Input Dairying)

Inom ramen för forskningsprojektet SOLID har en ny metod används för att beräkna påverkan på biologisk mångfald. Genom att studera antalet arter som försvinner när marken odlas i förhållande till en referensvegetation (naturlig skogsmark) kan påverkan kvantifieras.

Man noterade till exempel att ekologisk gräsmark inte påverkar några arter negativt medan 36 procent av de ursprungliga växtarterna riskerar att förloras vid ekologisk odling av åkermark. Mjölkproduktionsystem med mycket grovfoder i foderstaten fick således en bättre bedömning än de med mer kraftfoder.  


Kontaktinformation