SLU-nyhet

Ensileringsmedel förbättrar proteinkvaliteten i ensilaget

Publicerad: 09 april 2013

Ensileringsmedel är bra för att utnyttja mer protein från vallen och minska på kraftfodret i foderstaten. En stor andel av mjölkkornas proteinbehov kan hämtas från vallfoder innehållande höga nivåer av råprotein. Att ge korna mycket vallfoder är bra för kornas hälsa, vår miljö och lantbrukarens ekonomi.

En stor del av råproteinet i vallfoder är lätt nedbrytbart i vommen, vilket gör att det inte utnyttjas lika bra som om det vore mer vomstabilt. Hur stor andel av råproteinet i ensilage som kan utnyttjas av kon beror på hur ensileringen har genomförts. Det visar ett försök i två delar där både en ensilagestudie och en produktionsstudie genomfördes vid SLU i Skara och på Lantmännens försöksgård Nötcenter Viken i Falköping.

Proteinkvaliteten analyserades
Genom att använda en för Sverige ny proteinfraktioneringsmetod för att analysera proteinets kvalitet hos de olika ensilagen kunde forskarna räkna ut andelen vomstabilt råprotein i ensilaget från kemiska analyser. I studien såg man att bakteriepreparatet Kofasil Life (motsvarar bakteriepreparatet Kofasil Lac som är godkänt i ekologisk produktion) och det saltbaserade preparatet Kofasil Ultra K (Addcon Europe GmbH) gav en ökning av det vomstabila proteinet från 210 till 232 gram per kilo råprotein. Denna ökning innebär att mer av kons proteinbehov kan täckas av vallfodret och leder till att ca 0,5 kg kraftfoder per ko och dag kan sparas.

Korna ökade i vikt och hade lägre cellhalt i mjölken
Korna, som fick ensilage behandlat med tillsatsmedel, ökade 5 kg i vikt på 20 dagar jämfört med när de åt obehandlat ensilage.

– Energin i denna viktsökning kan frigöras vid behov och användas för att producera nästan 2 kg mjölk per ko och dag. Vi såg ingen skillnad i konsumtion eller mjölkavkastning men korna mjölkade redan mycket bra och hade kanske svårt att producera ytterligare mängd mjölk, säger Elisabet Nadeau, forskningsledare vid SLU i Skara.

Korna som fick behandlat ensilage hade även en lägre ureahalt i mjölk och i urin samt en lägre cellhalt i mjölken jämfört med de som fått obehandlat ensilage. Den lägre ureahalten kan förklaras med ett bättre proteinutnyttjande, men varför korna hade en bättre juverhälsa är mer svårförklarligt men spännande att gå vidare med, säger Elisabet.

Projektet finansierades av Agroväst mjölkprogram, Addcon Europe GmbH, Lantmännen/AIC Holland, VL-Stiftelsen och SLU.


Kontaktinformation