SLU-nyhet

Mjölkgårdsprojekt med deltagande forskning i Finland

Publicerad: 09 april 2013

Åtta gårdar från ett finskt ekologiskt mejeriföretag ingår i ett deltagardrivet forskningprojekt. Gårdarna har bestämt att självförsörjning med proteinfodermedel ska stå i fokus.

Flera europeiska länder medvekar i EU-projektet SOLID (Sustainable Organic and Low-Input Dairying) som syftar till att stödja utvecklingen av ekologisk och låg-intensiv mjölkproduktion och en hållbar och lönsam mejeriindustri i Europa.

I samarbete med det finska ekologiska mejeriföretaget Juvan Luomu Ltd startar SOLID ett projekt där mejeriföretagets åtta gårdar medverkar. Syftet med gårdsprojektet har tagits fram i workshops och självförsörjning med proteinfodermedel ska stå i fokus. Hög klöverandel i vallen och lucern i vallen, åkerböna i blandning med helsädesensilage samt lupin är exempel på grödor som ska studeras.

Studien utförs av lantbrukarna tillsammans med MTT Agrifood Research i Finland.


Kontaktinformation