SLU-nyhet

Naturlig biologisk bekämpning gynnas av komplexa landskap

Publicerad: 10 april 2013

Växtföljdens intensitet hade mindre inverkan på bladlössens fiender än landskapets komplexitet. De naturliga fienderna till bladlöss gynnas troligen mer av miljöer med färre årliga störningar där de hittar alternativa födokällor.

Forskare vid SLU (Inst. för Ekologi) och Lunds universitet har undersökt hur naturlig biologisk bekämpning av bladlöss i korn påverkas av växtföljdens intensitet och landskapets utformning.

Forskarna noterade störst naturlig biologisk bekämpning av bladlössen i kornfält som låg i komplexa landskap med en hög andel betesmarker. Detta är miljöer där de årliga störningar är färre och där naturliga fiender till bladlössen antas ha större möjligheter att hitta övervintringsplatser, alternativa byten och växtbaserad föda som nektar och pollen. Däremot hade växtföljdens intensitet betydligt mindre inverkan på den biologiska bekämpningen av bladlöss än landskapets komplexitet.

Växtföljdens intensitet uppskattades utifrån andel vall som odlades i landskapet. Hög andel flerårig vall ansågs vara sammankopplat med en mer varierad växtföljd och lägre intensitet på grund av en mindre andel ettåriga grödor. 


Kontaktinformation