SLU-nyhet

Sök medel hos Ekhagastiftelsen

Publicerad: 25 april 2013

Den 31 maj är sista ansökningsdag hos Ekhagastiftelsen som delar ut pengar till strategiska och innovativa projekt av pilotkaraktär.

På hemsidan www.ekhagastiftelsen.se kan man läsa mer om hur ansökan går till. Så här beskriver stiftelsen vilken forskning man stödjer:

 

"På LANTBRUKSOMRÅDET stöder stiftelsen forskning angående förbättring och vidareutveckling av ekologiskt lantbruk, dvs ekologiskt väl anpassade lantbrukssystem, där man ersätter de kemiska medlen för gödsling, växtskydd och tillväxtreglering med produktionsbefrämjande åtgärder av ekologisk och biologisk art. Härvid bör målet vara inriktat på produktion av kvalitativt högvärdiga baslivsmedel, som är väl ägnade att befordra människans hälsa och sunda utveckling. Även forskning beträffande beredning och förvaring av livsmedel medelst naturlig teknik kan stödjas.

...

Även ansökningar om stipendier och strategiska insatser för att få igång en utveckling i enlighet med ändamålet kan sökas. Stiftelsen välkomnar också ansökningar om planeringsanslag för att t ex anordna seminarier/workshops inom den frågeställning som sökande vill bearbeta för att få ett bättre underlag för en definitiv ansökan (som även kan riktas till andra anslagsgivare) och som ett led i en dialog mellan forskare och stiftelsens vetenskapliga råd.

Stiftelsen önskar i första hand stödja strategiska och innovativa projekt av pilotkaraktär."


Kontaktinformation