SLU-nyhet

TvärLivs – utlysning våren 2013

Publicerad: 25 april 2013

TvärLivs utlysning på temat "En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov" har nu öppet för ansökningar fram till 11 juni.

Sista ansökningsdatum: 2013-06-11
Beslutsdatum: 2013-09-24

Framtidens stora samhällsutmaningar kräver innovationer inom livsmedelsområdet – innovationer som lägger grunden för långsiktig och hållbar tillväxt och som innebär nya affärsmöjligheter för svenska livsmedelsföretag. Med utlysningen "En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov" vill programrådet för TvärLivs främja utmaningsdriven innovation inom livsmedelsområdet.

Breda projekt
Utlysningen riktar sig främst till breda sektorsöverskridande projektgrupper med fokus på tvärdisciplinär forskning. Det kan handla om att samla företag från olika branscher, universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentlig sektor, ideella organisationer och branschorganisationer.

Utlysningen "En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov" startade 2012 och är en tvåstegsprocess med två projektformer:

A. Idéutveckling och projektgruppsbyggande (hösten 2012) samt
B. Utveckling och realisering (våren 2013).

Aktuellt under våren 2013 är Projektform B - Utveckling och realisering.

  • Utlysningen är öppen 9 april – 11 juni 2013.
  • Stöd kan ges om högst 5 miljoner kronor för maximalt 3 år.
  • Medverkande företag ska bidra med minst 50 procent av den totala projektkostnaden.
  • Vårens utlysning är öppen för alla, oberoende om man beviljats bidrag under projektform A eller inte.

Kontaktinformation