SLU-nyhet

Forskningsprojekt om gulrost i ekospannmål

Publicerad: 22 maj 2013

Det finns ett akut behov av att hitta nya metoder för att minska risken för angrepp av gulrost i ekologisk spannmål. I ett nytt danskt projekt tacklar forskarna problemet från flera vinklar i nära samarbete med lantbruksnäringen.

Danska ekologiska bönder råkade ut för ett par fatala incidenter under 2009 och 2010, när ekologiskt odlat spannmål attackerades av gulrost. Under 2009 kostade attacken omkring 50 miljoner danska kronor. Attackerna var oväntade och försämrade lönsamheten. Rågvete som tidigare ansetts vara extremt robust mot växtsjukdomar blev också allvarligt infekterat.

Ännu mer märkligt var det år 2012 i Danmark. Då blev det en massiv attack av gulrost i ekologiska spannmålsfält i mars, vilket är ovanligt tidigt. Men till allas förvåning visade det sig att växterna i många fall kom upp igen under maj och juni. 

– De senaste årens forskning har visat att kunskapen som ligger till grund för rådgivning om hur bonden kan minska risken för gulrost i ekologisk spannmål har varit otillräcklig. Det finns ett behov av att få mer kunskap om växtfysiologiska faktorer och samspelet mellan värdväxt och patogen under olika miljöförhållanden. Vi kommer också att utveckla ett nytt varningssystem för gulrost i vete och rågvete och undersöka de odlingsmetoder som eventuellt kan minska risken för angrepp och stärka växtens motståndskraft, säger projektledare Professor Mogens Støvring Hovmøller från Aarhus universitet.

Kartläggning av samspelet
En av forskarnas hypotes är att gulrostangrepp kan kringgå värdväxtens motståndskraft under vissa miljöförhållanden. Det vill säga att det finns ett fönster där växten är mottaglig för infektion och svamp kan utvecklas. Frågan är när, var och hur miljön utlöser en sådan tillfällig mottaglighet. En annan hypotes är att det har skett en mutation i gulrosten som kan kringå växtens resistens.

– Forskare har tidigare visat att rågvete har ett effektivt motstånd, vilket kan minska risken för angrepp av gulrost. Men utvecklingen av resistenta sorter fungerar inte som enda åtgärd. Det måste åtföljas av ett effektivt övervakningssystem, som på ett tidigt stadium kan varna för när nya varianter av gulrost är på väg, säger Mogens Støvring Hovmøller.

Projektet stöds med 8,4 miljoner danska kronor inom programmet för livsmedel, grön utveckling och demonstrationsprogram (GDDP) och bedrivs i samarbete med Kunskapscentrum för jordbrug. 

Artikeln är översatt från en artikel av Janne Hansen på Aarhus Universitet


Kontaktinformation