SLU-nyhet

Internationella ekoregler på remiss

Publicerad: 21 maj 2013

Fram till den 16 juni finns det möjlighet att skicka in kommentarer på IFOAM:s regler för ekologisk produktion och förädling.

Regler för ekologisk produktion utvecklas ständigt. KRAV:s och EU:s regler samverkar med och grundas till stor del på IFOAM:s vägledande regler för ekologisk produktion och förädling.


Kontaktinformation