SLU-nyhet

Deadline för IFOAM:s världskongress 2014

Publicerad: 04 juni 2013

Deadline är 30 september för aktivt deltagande i IFOAM:s artonde världskongress som anordnas i Turkiet den 13–15 oktober 2014. Organic World Congress, som den heter på engelska, anordnas var tredje år i olika länder.

Temat för denna artonde kongress är att bygga ekologiska broar (Building Organic Bridges). Det handlar om att bygga broar mellan tanke och handling, mellan forskare och lantbrukare etc.

I den vetenskapliga delen av kongressen ska forskarna presentera forskning som svara på hur man kan brygga över gapet mellan:
a) rika och fattiga delar av världen,
b) vetenskaplig och praktisk kunskap,
c) ny och gammal teknologi.

Den som vill delta aktivt i någon del av kongressen ska anmäla sitt bidrag senast den 30 september. Gå till kongresshemsidan för att anmäla intresse.


Kontaktinformation