SLU-nyhet

Kålväxter kan sanera jord mot ärtrotröta

Publicerad: 04 juni 2013

I kampen mot ärtrotröta har SLU-forskare undersökt möjligheten att använda kålväxter med olika hög halt av glykosinolater som fånggrödor och biosanerare av jorden.

Forskarna följde både skadegöraren och ärtplantornas utveckling, etablering och hur de påverkades av fånggrödorna. Två fånggrödor visade på lovande resultat då de hämmade skadegörarens utveckling. Forskarna kunde konstatera att den hämmande effekten dels beror på fånggrödans kemiska profil och hur länge de producerar de hämmande ämnena men även vilka delar av fånggrödan som brukas ner i jorden. 

Ärtrotröta, som orsakas av Aphanomyces euteiches, är en svår sjukdom på odlade baljväxter. Det är växtens rötter som angrips vilket medför minskad rotvolym, svårighet med vattenupptag och nedvissning. Skadegöraren bildar vilkroppar och kan därför finnas kvar i jorden i upp till 15 år. Särskilt allvarliga är angreppen på olika slags ärter.


Kontaktinformation