SLU-nyhet

Rödsjuka hos värphöns studerad

Publicerad: 07 juni 2013

För 20 år sedan var rödsjuka en ovanlig sjukdom hos värphöns i Sverige och andra länder men sedan 1998 har utbrott drabbat svenska värphöns varje år. I flera andra länder i Europa ses en liknande utveckling och det verkar finnas en koppling till att hönorna numera hålls i golvsystem. Ekologiska besättningar verkar ha en särskilt ökad risk för sjukdomen.

Biträdande statsveterinär Helena Eriksson (SVA/ Inst f. Kliniska Vetenskaper SLU) försvarade den 31 maj sin avhandling om rödsjuka hos värphöns. Det är bakterien Erysipelothrix rhusiopathiae som orsakar sjukdomen rödsjuka. Sjukdomen är mest känd hos grisar men många andra däggdjur och fåglar kan också drabbas.

I en av de ingående studierna granskades sex ekologiska värphönsbesättningar, fyra av gårdarna hade pågående rödsjukeutbrott medan hönsen på de två andra gårdarna var friska. Prover togs från höns och miljö på gårdarna. Bakterien hittades i prover av tarminnehåll från höns, gödsel, damm och vattennipplar i de drabbade besättningarna. Det gick däremot inte att påvisa rödsjukebakterier i proverna från de friska besättningarna.

En slutsats är att framförallt gödsel men även damm från rödsjukesmittade flockar eventuellt kan sprida smittan. Detta tyder på att smittan sker vid ett och samma tillfälle från en smittkälla, att smittan kom utifrån och att bakterierna sedan sprider sig i flocken.


Kontaktinformation