SLU-nyhet

Forskningsmiljoner till effektiva och hållbara produktionssystem

Publicerad: 04 juli 2013

Formas och Mistra kommer att tillsammans med Lantmännens forskningsstiftelse utlysa sammanlagt 68 miljoner kronor till forskningsprojekt om effektiva och hållbara produktionssystem. I utlysningen ingår forskning om såväl vattenbruk som jord- och trädgårdsbruk.

– Målet med utlysningen är forskning som kan bidra till en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar odling och uppfödning av växter respektive djur säger Rolf Annerberg, GD på Formas.

Utlysningarna sker under hösten 2013.


Kontaktinformation