SLU-nyhet

Regler för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel på remiss

Publicerad: 03 juli 2013

Regeringen föreslår nya regler för en mer hållbar användning av växtskyddsmedel. Enligt det förslag till ny förordning om bekämpningsmedel som regeringen har remitterat kommer kommunerna att öka takten i att skydda existerande och framtida vattentäkter mot bl.a. förorening av växtskyddsmedel. Alla lantbrukare ska i ökad utsträckning arbeta förebyggande för att hålla tillbaka skadegörare och ogräs.

Den 19 juni tog regeringen beslut om en "Nationell handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel för perioden 2013-2017"

I samband med handlingsplanen skickades ett förslag till ny förordning om bekämpningsmedel som ska träda i kraft från den 1 januari 2014.


Kontaktinformation