SLU-nyhet

Deadline för bidrag till Organic World Congress 30 September!

Publicerad: 28 augusti 2013

Den 13-15 oktober 2014 hålls den 18:e IFOAM Organic World Congress i Istanbul, Turkiet. Men redan den 30 september i år är det deadline för bidrag till kongressen oavsett om det gäller föredrag, poster eller workshop.

Som ni kanske vet, är nästa OWC uppdelat i tre spår samt en mängd workshops.

Huvudspåret, som består av två parallella sessioner med titeln Organic Vision Building och Growing the Organic World, låter panelmedlemmar diskutera den framtida inriktningen för den globala ekologiska rörelsen.

Det vetenskapliga spåret är utformad för att låta forskare presentera sina senaste forskningsrön om växtodling, djurhållning, socioekonomi, förädling, livsmedel och handel.

Praktikernas spår är ett forum för utbyte av praktisk kunskap och erfarenhet inom de praktiska och strategiska såväl som socio-kulturella aspekter på ekologiska livsmedel och jordbruk.

Workshops är öppna för alla som är intresserade av att dela sina kunskaper med kongressdeltagare.
Mer information om konferensen och spåren finns här.

Glöm inte att skicka in din ansökan att bli en panelmedlem, presentatör eller att hålla en workshop den 30 september 2013.


Kontaktinformation