SLU-nyhet

Etik till salu?

Publicerad: 27 augusti 2013

Som introduktion till den 11:e internationella kongressen av Europan Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe) hålls en öppen paneldiskussion om etik i förhållande till produktion och konsumtion av mat.

Den 11- 14 september hålls den 11:e internationella kongressen av Europan Society for Agriculturaland Food Ethics (EurSafe), denna gång i Uppsala. Temat är etik och livsmedelskonsumtion ur olikaperspektiv: ”The Ethics of Consumption: The Citizen, The Market, and The Law”.

Innan själva kongressen börjar bjuder man på en öppen paneldebatt om konsumtion och produktion av livsmedel: Etik till Salu? Vi har bjudit in en panel bestående av forskare, representanter för marknaden, producenter och konsumenter till en spännande diskussion med varandra och med publiken. (Debatten hålls på engelska).

Tid och plats: Onsdag 11 september kl. 16.00-17.45 i Universitetshuset, Sal X (=10), Uppsala Universitet.

Panelen kommer att konfronteras med kontroversiella påståenden som handlar om etiska ställningstaganden kring rådande värderingar, och viljan att göra något bättre i fråga om maten vi producerar och äter.

I panelen ingår:

Lars Nellmer, vd för KRAV, Sverige

Frauke Pirscher, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Tyskland

Gunnar Rundgren, författare och debattör, Sverige

Birgitta Wahlberg, Åbo akademi, Finland

Representant för handeln (meddelas senare)

Moderator: Åsa Domeij, Axfood AB


Kontaktinformation