SLU-nyhet

Gröngödsling på ekogård utan djur

Publicerad: 28 augusti 2013

Att röta avslagen biomassa och sedan gödsla stråsäd med rötresten är ett bra sätt att använda en gröngödslingsvall. Att låta en granne använda det avslagna som foder och ge tillbaka gödsel kan vara en enklare metod. Oavsett strategi gäller det att undvika kväveläckage genom att ta vara på de stora kvävemängder som fixerats.

Vad är den bästa gröngödslingsstrategin för en ekologisk gård utan djur? Den frågan ställde sig en grupp forskare på Bioforsk i Norge. De har provat olika gröngödslingsstrategier i ett treårigt försök och avrapporterar nu. Två av de fyra försöksplatserna låg i mellersta Norge och de andra två i södra delen av landet. Två av fälten var mellanleror, en var lättlera och en sandjord.


Kontaktinformation