SLU-nyhet

Mer omega 3 med hampa som foder

Publicerad: 27 augusti 2013

Hampa i stället för soja i fodret gav mer omega 3-fettsyror i köttet. Det visade sig i en studie av fettkvalitet hos ungtjurar och stutar. Andra köttkvalitetsparametrar skiljde sig inte mellan soja och hampautfodrade mjölkrasstutar.

Slutsatsen i studien var att hampa är ett utmärkt proteinfoder. Denna studie utfördes av Jana Pickova på SLU, den ingick i ett forskningsprojekt som finansierades av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och slutredovisades 2010.


Kontaktinformation