SLU-nyhet

DAIRYMAN – kunskapsöverföring mellan ekologiska och konventionella mjölkproducenter

Publicerad: 25 september 2013

INTERREG-projektet Dairyman bidrar till kunskap om resurseffektiv mjölkproduktion i nordvästra Europa. Det presenterades på NJF-seminariet ”Organic Farming Systems as a Driver for Change” i Danmark 21-23 augusti 2013.

I projektet, med 7 deltagande länder (Holland, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Irland, Nordirland och Belgien), har strategier för en lönsam och miljövänlig mjölkproduktion tagits fram genom att visa på hur resurser kan utnyttjas effektivt och hur samarbete mellan berörda parter kan främja både lönsamhet och miljö. 

Inom projektet jämfördes bland annat åtta konventionella gårdar med åtta ekologiska gårdar inom samma områden och med liknande förutsättningar. I jämförelsen fann man mindre kväveförluster och växthusgasemissioner i ekologisk mjölkproduktion jämfört med konventionell. Den främsta anledningen var ett mer effektivt användande av foder och gödsel på ekogården. Ekologisk mjölk såldes till ett högre pris än konventionell, men den totala inkomsten var den samma för båda systemen då ekoproducenterna hade högre kostnader per producerad vara. 

De konventionella gårdarna kan förbättra sin miljöprestanda genom att lära av de ekologiska. De ekologiska gårdarna kan å sin sida få bättre lönsamhet. Inom DAIRYMAN har särskilda ”kunskapscentra” bildats för att underlätta kunskapsöverförandet. 


Kontaktinformation