SLU-nyhet

Klimatsmart jordbruk i EU-gemensamt forskningsprogram – förhandsanmälan

Publicerad: 20 september 2013

Totalt 19 miljoner euro kan forskningsprogrammet om klimatsmart jordbruk omfatta. Sverige går via Formas in med 1 miljon euro. Beräknad startdag för utlysningen är 1 oktober och deadline i första omgången är planerad till 2 december 2013.

Forskningsprogrammet "Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE-JPI)" ligger under ERA-NET och sjunde ramprogrammet (FP7).

Vetenskapligt tillämpningsområde
Klimatsmart jordbruk har definerats som jordbruk som ökar produktion och motståndskraft på ett uthålligt sätt (adaptation), reducerar växthusgaser (mitigation) och förstärker utveckling och livsmedelssäkerhet.

Utlysningen gäller anpassning av europeiskt jordbruk till klimatförändringar i vid bemärkelse. Fyra områden lyfts fram som nyckeln till att föra forskningen framåt:

  • Genetik och avel av djur och förädling av växter för att öka motståndskraften mot klimatförändring
  • skadegörare och sjukdomar kopplade till klimatförändringar som utgör betydande risker
  • adaptiv förvaltning av vatten- och markresurser och 
  • möjligheter att anpassa jordbrukssystem.

Projekt kan omfatta dessa områden var för sig eller i kombination.


Kontaktinformation