SLU-nyhet

Forskningen om ekologisk odling är liten – men SLUs bidrag är stort

Publicerad: 09 september 2013

SLU är med 107 artiklar mellan 1980 och 2011 världens tredje mest publicerade universitet inom ekologiskt odling, efter Wageningen i Nederländerna och Aarhus i Danmark.

SLU är också i världstoppen inom antalet publicerade forskningsartiklar inom bioenergi och jordbruk (andra plats), liksom bioenergi och ekologiskt jordbruk (första plats). Endast 46 artiklar har publicerats om ekologisk odling och bioenergi, varav 11 från Sverige (alla från SLU). Hälften av artiklarna om eko och bioenergi har publicerats sedan 2008, så ökningstakten är hög.

Siffrorna kommer från en bibliometrisk studie där den publicerade forskningen inom ekologiskt jordbruk och bioenergi från 1980 till 2011 analyserades. Antalet artiklar i världen om ekologiskt jordbruk (2483 st) var 2 procent av alla forskningsartiklar om jordbruk, och ökningstakten var bara lite högre för ekologiskt jordbruk.

Artikelförfattarna poängterar att mycket av forskningen om ekologisk odling är inriktad på att lösa aktuella problem inom den ekologiska odlingen och därmed prioriteras kommunikation med lantbruket före vetenskaplig publicering. Det ekologiska jordbruket kan därför ha en något större andel av jordbruksforskningen totalt sett.


Kontaktinformation