SLU-nyhet

Forskningsmiljoner till ekologisk produktion och konsumtion

Publicerad: 02 september 2013

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser 12,5 miljoner kronor för forskning inom området ekologisk produktion och konsumtion enligt avtal med forskningsrådet Formas. Utlysningen genomförs i samverkan med Krav ekonomisk förening som avsatt 500 000 kronor till satsningen.

Utlysning av medel för ekologisk produktion och konsumtion görs inom ramen för Stiftelsen Lantbruksforsknings ordinarie höstutlysning med sista ansökningsdag den 1 oktober 2013. Ansökan skickas in och bereds inom något av stiftelsens ordinarie forskningsprogram:

• bioenergi
• fältförsök
• företagande
• kött
• mjölk
• potatis
• slaktfjäderfä
• socker
• trädgård
• vall- & grovfoder
• växtförädling
• växtodling


Kontaktinformation