SLU-nyhet

Kväveutlakning – inte lätt att göra rätt

Publicerad: 24 september 2013

Kan ekologiskt lantbruk vara en åtgärd som minskar kväveutlakningen i Seineområdet i Frankrike? Detta avhandlades på en session under NJF-seminariet ”Organic Farming Systems as a Driver for Change” som hölls i Danmark i augusti 2013.

Juliette Anglade redovisade resultat från 40 ekologiska gårdar i Seine som bland annat visade att dräneringsvatten under rotdjup från cirka 30 gårdar höll dricksvattenkvalitet. På cirka 10 gårdar identifierades dock olika faktorer som ökar risken för kväveutlakning såsom stor import av stallgödsel, hög andel baljväxter i växtföljden och ingen skörd eller liten export av grovfoder som innehåller baljväxter.

Marie Benoit berättade att Seine domineras av ett intensivt jordbruk och det mesta av yt- och grundvatten är kontaminerat med för höga halter kväve. För att bestämma effekten av olika växtföljder och odlingsåtgärder på ekologiska gårdar pågår nu mätningar av kväveutlakning i fyra olika pedoklimatiska områden.

Dansk aktionsplan förordar ekologiskt lantbruk
Margrethe Askegaard förklarade att i den danska aktionsplanen för att minska kväveutlakning från jordbruket ingår ekologiskt lantbruk som en i listan av åtgärder att ta till. 

Forskning har visat att bondens beslut angående vilka åtgärder som ska göras när, var och hur har stor betydelse för kväveutlakning. Beslutad strategi har som störst påverkan på kväveutlakningen när det gäller fältarbete på hösten och odling av vall.

Men det är inte så lätt att göra rätt. Målkonflikter finns – exempelvis valet mellan att reducera jordbearbetning för att minska kväveutlakning och att använda mekanisk jordbearbetning för att minska ogrästrycket. Det behövs därför utveckling av nya odlingsstrategier, t ex huvudgrödor med bättre konkurrenskraft mot ogräs.


Kontaktinformation