SLU-nyhet

Sinar kvävekällan? Utmaningar med att odla klöver

Publicerad: 09 september 2013

En ökad användning av klöver i ekologisk produktion samt ett varmare klimat ger ökad risk för problem med klövertrötthet som kan bero på svamp och plantparasitära nematoder.

En av sessionerna på NJF seminariet ”Organic Farming Systems as a Driver for Change” behandlade problemet med klöverplantans försämrade tillväxt, så kallad klövertrötthet. Många av de inblandade nematoderna har visat sig även påverka den efterföljande grödan i växtföljden.

Nematoden punkterar cellväggen och sprutar in sekret i cellen. Symtomen är fläckvisa områden med dålig tillväxt och många nematodarter ger synliga tecken, främst på plantans rotsystem. I Norge har forskarna funnit en mängd nematodarter i ekologiska klöver/gräsvallar och studier pågår för att minska riskerna för klövertrötthet.

Misstänker man nematodförekomst bör jordprover tas för nematodanalys. Det går att minska förekomsten av nematoder genom att bryta vallen och odla andra grödor.


Kontaktinformation