SLU-nyhet

Utlysning: Effektiva och hållbara produktionssystem

Publicerad: 06 september 2013

Programmet omfattar 68 miljoner kronor under 4 år, sista ansökningsdag är 31 oktober. Lantmännens forskningsstiftelse samarbetar med Formas och Mistra i en gemensam utlysning för finansiering av forskning. Det övergripande målet med utlysningen är att bidra till en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar odling och uppfödning av växter och djur.

Centrala frågeställningar i utlysningen är hur man kan sluta kretsloppen, minska miljöpåverkan, förbättra djurskyddet och effektivisera processerna inom hela produktionskedjan. Fokus ligger på att utveckla vattenbruk och jord- och trädgårdsbruk i vår del av världen, men med en global och samhällelig helhetssyn.

Forskningsprojekten bör vara transdisciplinära och genomföras i samverkan med berörda samhällsintressenter och branscher.

Projekten får gärna vara tvärvetenskapliga och ha ett samhällsvetenskapligt inslag. Projekt som har en systemansats innefattande kretslopp och samband mellan olika brukningsformer, inte minst mellan vattenbruk och jordbruk, välkomnas.

Tidsplan
2 september 2013 
Utlysningen öppnas

31 oktober 2013
Sista ansökningsdag. Ansökningar registreras i Formas Direct.

November 2013 – februari 2014
Utvärdering av ansökningar

Mars/april 2014
Finansiärerna fattar beslut


Kontaktinformation