SLU-nyhet

Svenskodlade ekologiska jätteräkor

Publicerad: 15 januari 2014

Ett svenskt företag har utvecklat en metod för att odla ekologiska jätteräkor i Sverige. Målet är att nå ut på marknaden med en en KRAV-godkänd räka till julen 2014. Metoden går ut på att använda ett kretsloppsbaserat mikrobiologiskt foder och spillvärme för uppvärmning av anläggningen. Företaget Vegafish arbetar tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och Uppsala kommuns "Clean Tech"-satsning.

Odlingen sker i slutna landbaserade vattensystem där de odlade jätteräkorna lever på mikroorganismer odlade enligt den så kallade bioflockmetoden. Anläggningen ska värmas upp med hjälp av spillvärme och produktionen kan pågå året runt.

– Det började med ett samarbete med Hallstaviknätverket och SLU kring möjligheterna med mikroorganismer som proteinkälla till fisk. Vi började diskutera det här vidare och kom fram till att det är en bra idé att ta till vara värmen och odla fisk och tomater, säger Matilda Olstorpe, forskare och vd på Vegafish AB.

Ny lokal på gång i Uppsala
Projektet sökte pengar från Europeiska Fiskerifonden. Det har tagit tid och har hänt mycket längs vägen. I somras kom beskedet att Holmen skulle dra ner sin verksamhet i Hallstavik.

– Då vågade vi inte satsa på ett femårigt projekt där och har letat efter alternativ. De flesta vill ha en stor anläggning direkt, men vi vill börja smått och bygga vidare som en pilotanläggning. Till slut kom Uppsala med ett förslag på en lokal som vi kan använda under projekttiden. Vi kommer att börja utan spillvärme, men har en dialog med företag runt om som har spillvärme som vi kan koppla på så småningom, berättar Matilda.

Målet är en KRAV-godkänd produktion
Från att ha tänkt brett kring odling av produkter har Vegafish utkristalliserat sig till enbart odling av jätteräkor. En kravgodkänd jätteräka är målet. Systemet är ekologiskt och ambitionen är att göra produkten KRAV-certifierad.


Kontaktinformation