SLU-nyhet

EPOK:s rötrestrapport uppmärksammad

Publicerad: 17 januari 2014

Både ATL och Greppa Näringen uppmärksammar rapporten "Rötrest från biogasanläggningar – återföring av växtnäring i ekologisk produktion" som kom från tryckeriet i början av december förra året .

Greppa Näringen var först ut den 10 januari. De sammanfattar rapporten under rubriken "Dosera rötresten rätt!". ATL skriver om rapporten den 12 januari med rubriken "Viktigt med rätt dos rötrest".


Kontaktinformation