SLU-nyhet

EU-kommissionen behöver experter

Publicerad: 17 januari 2014

EU-kommissionen vill utöka sin databas med experter från lantbruksvetenskap och närliggande områden som är villiga att bedöma projektansökningar för ”Societal Challenge 2” (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy).

Utöver forskare och akademiker siktar kommissionen på att avsevärt öka antalet specialister från sektorerna lantbruk och skog. Det är av särskilt intresse att utvärderarna har erfarenhet av fleraktörsprojekt (som omfattar jordbrukare, rådgivare, företag, icke-statliga organisationer, etc.), där vetenskapliga och praktiska kunskaper kombineras.

Intresserade kandidater inbjuds att lämna sin ansökan online så fort som möjligt för att förbereda de första utvärderingarna av projektansökningar som kommer in i början av 2014. Inom lantbruksområdet kommer den första ansökningsomgången att stänga redan den 12 mars. Intresserade experter uppmanas därför vänligen att skicka in sin ansökan senast i slutet av januari.


Kontaktinformation