SLU-nyhet

Husflugan kan bekämpa sjukdomsbakterier

Publicerad: 17 januari 2014

Husflugans larver kan medverka till att bekämpa sjukdomsalstrande bakterier samtidigt som den omsätter gödsel eller annat organiskt material. Detta visas i färsk forskning från Danmark där larverna slutligen ska användas till hönsfoder.

I studien tillsattes de sjukdomsalstrande bakterierna Campylobacter jejuni och E. coli till smittfri kycklinggödsel. Samtidigt satte man till tre dagar gamla fluglarver av husfluga (Musca domestica). Fyra dagar senare var det inte möjligt att påvisa de tillsatta bakterierna, varken i gödseln eller i larverna. Liknande reduktion av de tillsatta bakterierna kunde inte påvisas i kontrollprover utan fluglarver.

Fluglarver som proteinkälla i äggproduktion
Försöket gjordes som en del i projektet BioConval som undersöker om fluglarver kan användas som levande foder till äggläggande hönor. Detta skulle dels stimulera ett naturligt födosök i flocken och dels fungera som en värdefull ekologisk proteinkälla.


Kontaktinformation