SLU-nyhet

Minska antalet sniglar i vallensilaget

Publicerad: 14 januari 2014

Ju kortare tid vallen ligger i sträng desto mindre risk för sniglar i ensilaget. Ännu bättre effekt blir det om strängen bredsprids vid slåtter för att strängas och pressas dagen därpå.

Hushållningssällskapet Skaraborg genomförde ett projekt med stöd från Stiftelsen Lantbruksforskning. Sammanfattningen från projektet lyder:

Spansk skogssnigel, populärt mest känd som ”mördarsnigeln”, hade fram tills sommaren 2007 inte medfört några kända problem i jordbruket. Då kom rapporter om problem i vallar med stora mängder sniglar och inblandning i skördat ensilage. Syftet med projektet var att visa på om det är möjligt att minska inblandning av sniglar i grönmassan genom att anpassa skördetekniken. Studien visade att man kan minska iblandning av sniglar av olika arter i ensilaget vid pressning om vallen ligger en dag istället för tre dagar i sträng. Bredspridning av strängen vid slåtter kan minska snigelinblandningen ytterligare jämfört med strängläggning direkt vid slåtter. Tre försök kunde genomföras i projektet.

Kontaktinformation