SLU-nyhet

Experter sökes till strategisk forskningsagenda

Publicerad: 17 januari 2014

Under 2014 kommer TP Organics att revidera sin strategiska forskningsagenda för forskning om ekologisk produktion och konsumtion i Europa. Den nuvarande versionen behöver anpassas till Horizon 2020 och till nya utmaningar som har uppstått inom den ekologiska sektorn.

De tre temana i den första versionen kommer att bibehållas: ökat inflytande för landsbygden (socioekonomisk forskning), ekofunktionell intensifiering (livsmedelsproduktion och skötsel av ekosystem) samt mat för hälsa och välfärd (hållbar konsumtion, hälsa, livsmedelskvalitet). Dessutom kommer ett särskilt kapitel handla om de stora utmaningarna: klimatförändringen, förlust av biologisk mångfald och vattenbrist. Arbetet kommer att börja från och med februari i år. Den slutgiltiga versionen av den strategiska forskningsagendan bör vara färdig vid utgången av året.

Framgången för den nya strategiska forskningsagendan är beroende av inspel från medlemmar och intressenter. För varje tema i agendan behöver TP Organics experter som formulerar forskningsutmaningar. Experter kan vara forskare eller praktiker (lantbrukare, företagare) som har en bred förståelse för forskningsbehoven i den ekologiska sektorn.

Kontakta Bram Moeskops om du vill bidra.


Kontaktinformation