SLU-nyhet

Värphönstuppar till köttproduktion

Publicerad: 29 januari 2014

Med rätt marknadsföring ser forskarna möjligheter att ta tillvara värphönstuppar för köttproduktion. Det skulle kunna bli en mer etisk äggproduktion än den vi har nu där tuppkycklingar avlivas direkt efter kläckning.

När värphöns tas fram till dagens äggproduktion, ekologisk såväl som konventionell, kläcks både höns och tuppar. Tuppkycklingarna avlivas direkt efter kläckning. Dessa djur är framavlade för äggproduktion och därför anses tuppkycklingarna oanvändbara för köttproduktion.

Forskarna i EU-projektet Lowinputbreeds har utvärderat möjligheten att föda upp tuppkycklingar av olika äggproducerande raser för köttproduktion. Målet är en mer etisk produktion, både djurvälfärdsmässigt och vad gäller resursutnyttjande.


Kontaktinformation