SLU-nyhet

Bin – flygande doktorer mot växtsjukdomar

Publicerad: 08 oktober 2014

Bin som samtidigt pollinerar och levererar biologiska växtskyddsmedel direkt i frukt- eller bärblomman. Det är vad det europeiska forskningsprojektet BICOPOLL har studerat. Målet med projektet är att öka både skörd och kvalitet i ekologisk frukt och bärodling.

Bikupor med biologiskt bekämpningspulver i kupans in- och utgångTricket är att placera en "dörrmatta" med ett biologiskt bekämpningspulver vid kupans utgång. Bina går genom pulvret och lämnar av det i bär- eller fruktblomman samtidigt som blomman pollineras.

I försöken har man använt Prestop Mix som innehåller mycelier och sporer från svampen Gliocladium catenulatum J1446 som är godkänt för ekologisk odling. Behandlingen med detta biologiska bekämpningsmedel har visat sig effektivt mot både gråmögel (Botrytis cinerea) och kärnhusröta i äpplen som orsakas av svampen Fusarium avenacum.

Kombinationseffekt ger signifikanta skördeökningar
I försöken har man använt jordgubbsodlingar som har bekämpats mot gråmögel. Resultaten från flera europeiska länder visar att den bi-levererade ekologiska bekämpningen skyddar mot gråmögel lika bra eller bättre än kemiska fungicider.

Försöken visar också att den säljbara skörden ökar signifikant, ofta med över 50 procent. Förbättrad pollinering står för ungefär hälften av skördeökningen.

Projektet BICOPOLL är ett av fjorton projekt som ingår i CORE Organic II. Det övergripande målet för CORE Organic är att öka kvalitet, relevans och resursutnyttjande inom europeisk forskning om ekologisk produktion och att upprätta en gemensam pool för finansiering av gränsöverskridande forskning inom ekologisk produktion.


Kontaktinformation