SLU-nyhet

Ekogrisar har sämre leder

Publicerad: 22 oktober 2014

Stallmiljö och utevistelse verkar leda till att ekologiska grisar oftare har allvarliga ledproblem än grisar i konventionell uppfödning. Forskarna menar att en annan grisras med robusta leder eller ändringar i stallmiljön kan behövas i ekologisk produktion.

Osteokondros, en utvecklingsrubbning i tillväxtbrosket, skadar ledbrosket hos växande grisar och är en vanlig orsak till hälta hos slaktsvin (och till ledkassation vid slakt). Grisar i ekologisk produktion lider oftare av osteokondros än med grisar i konventionell uppfödning. Pernille Engelsen Etterlin vid SLU har undersökt hur skillnaderna i stallmiljön påverkar förekomsten av ledproblem.

Frigående slaktgrisar som gick i flock, hade tillgång till rastgård samt betesmark utomhus, och stall med djupströbädd inomhus, hade betydligt högre förekomst och allvarligare ledprobelm än slaktgrisar som vistades i konventionella avgränsade boxar inomhus. Den stora skillnaden kan bero på att frigående grisar är mer aktiva och belastar lederna mer.

I ekologisk produktion är det viktigt att grisar kan ströva fritt. Studien som Pernille gjort indikerar att detta kan leda till sämre ledhälsa och att en annan grisras med mer robusta leder eller ändringar i stallmiljön kan behövas i ekologisk produktion.


Kontaktinformation