SLU-nyhet

Hönor i mindre flockar är oftare utomhus

Publicerad: 08 oktober 2014

Värphöns i mindre flockar är oftare utomhus och ägnar sig åt födosök än hönor i större flockar. Detta visas i en schweizisk studie av tolv olika stora flockar där hönorna hade tillgång till utevistelse året runt.

I studien märkte man upp individuella hönor med radiosändare. Man studerade hönor i tolv olika flockar med mellan 2 000 och 18 000 hönor. Under tre veckor följde man hur hönorna rörde sig mellan hönshus, vinterträdgård och rastfålla.

Mer utevistelse i mindre flockar
Det var ovanligt att individuella hönor var ute varje dag, men under de tre veckorna var mellan 79 och 99 procent av hönorna ute i vinterträdgården och mellan 47 och 90 procent var utomhus någon gång. Det var vanligare att hönorna var ute mer och utförde mer födosöksbeteende i de mindre flockarna. Studien ger stöd åt tidigare undersökningar som visat att hönornas utevistelse påverkas negativt av flockens storlek.


Kontaktinformation