SLU-nyhet

Pengar för försöks- och utvecklingsprojekt hos Jordbruksverket

Publicerad: 22 oktober 2014

Jordbruksverket kommer att kunna fördela cirka 8 miljoner till nya projekt om de pengar som tidigare aviserats i budgetpropositionen kvarstår. Under varje miljökvalitetsmål ryms både konventionell och ekologisk produktion. Frågor som är specifika för ekologisk produktion finns under rubriken Ett rikt odlingslandskap.

Om du är forskare eller rådgivare vid universitet, högskola, forskningsinstitut, organisation eller företag kan du senast den 10 november söka pengar för tillämpade försöks- och utvecklingsprojekt för 2015. Även pågående projekt ska söka pengar.

Ramprogram 2013 till 2020
Jordbruksverkets ramprogram för försöks- och utvecklingsfrågor gäller för perioden 2013–2020. Du hittar ramprogrammet här.

Ramprogrammet utgår från miljökvalitetsmålen:

  • Giftfri miljö
  • Ingen övergödning
  • Ett rikt odlingslandskap
  • Begränsad klimatpåverkan

Under varje miljökvalitetsmål ryms både konventionell och ekologisk produktion. Frågor som är specifika för ekologisk produktion finns under rubriken Ett rikt odlingslandskap. Utlysningen omfattar inte projekt inom Programmet för den odlade mångfalden (POM).


Så söker du
Du söker pengar till försöks- och utvecklingsprojekt i Jordbruksverkets FoU-databas. När du fyllt i ansökan skriver du ut den och skickar den underskriven i original till Jordbruksverket. Ansökan ska skickas till Jordbruksverket, Analysenheten, 551 82 Jönköping. Ansökan ska ha kommit in per post till Jordbruksverket senast den 10 november 2014.


Kontaktinformation