SLU-nyhet

Avelsstrategier för ekologisk djurproduktion

Publicerad: 05 november 2014

Det EU-finansierade forskningsprojektet LowInputBreeds summeras i ett nyhetsbrev. Projektet har fokuserat på avelsstrategier och management för att förbättra djurhälsa, produktkvalitet och prestanda i ekologiska och "low-input" produktionssystem för mjölk, får, gris och värphöns.

I rapporten (nyhetsbrevet) summeras projektet som bland annat inkluderat beräkning av genomiska avelsvärden för mjölkkor i ekologiska besättningar, utveckling av system för gyltrekrytering i ekologiska grisbesättningar, genetisk utvärdering av betesrelaterade egenskaper hos får, utvärdering av värphönsgenotyper och etiska kartläggningar av målkonflikter mellan funktionella egenskaper (t.ex. hälsa och fertilitet) och produktionsegenskaper.

Ladda hem hela rapporten (nyhetsbrevet).


Kontaktinformation