SLU-nyhet

Letar resistenta bakterier i kalvtarmar

Publicerad: 05 november 2014

Forskare vid SLU ska kartlägga utbredningen av antibiotikaresistens inom både ekologisk och konventionell mjölkproduktion, svaren söks i kalvars tarmar. Målet är att nå ökad produktivitet i ekologisk produktion utan att öka användningen av antibiotika. Formas har gett fyra miljoner till projektet.

I projektet ska man ta reda på hur mycket antibiotika som används inom hela den svenska mjölkproduktonen, och om det är någon skillnad i utbredningen av antibiotikaresistenta tarmbakterier mellan ekologisk och konventionell mjölkproduktion.

Även mjölkböndernas attityder ska undersökas, en viktig del i projektet är att utveckla rådgivningen till lantbrukare.

– Den antibiotika som används ska användas på ett bra sätt, men bättre är att förebygga än att behandla. Därför är en viktig del i projektet att också ta reda på mjölkböndernas attityder till användningen av antibiotika. Om man vill kunna förändra så måste folk vara redo att förändra. Om vi får en bättre förståelse för hur det ser ut är det lättare att nå ut och kommunicera frågan, säger Ulf Emanuelson, professor vid SLU, och ledare för projektet.

Projektet skildras i senaste numret af Formas magasin Extrakt.
EXTRAKT ett magasin från Formas
Läs artikeln här.


Kontaktinformation