SLU-nyhet

Nytt finskt forskningsprogram

Publicerad: 19 november 2014

”Som i all livsmedelsproduktion från jord till bord, är framgången för ekologiska livsmedelskedjor beroende av ett starkt professionellt 'know-how'.” Så står det i inledningen till ett alldeles färskt finskt forskningsprogram för ekologisk mat och ekologiskt lantbruk.

Det nya forskningsprogrammet för åren 2014–2018 har tagits fram vid ”Finnish Organic Research Institute” (FORI) som är en samverkansorganisation mellan Helsingfors universitet och MTT Agrifood Research. Programmet omfattar de fyra huvudområdena ”Primärproduktion”, ”Miljö”, ”Mat” och ”Samhälle”.

Inom vart och ett av de områdena finns tre till fem forskningsämnen. Vissa av forskningsämnena knyts samman under fyra teman som löper tvärs igenom huvudområdena: ”Utveckling av livsmedelskedjan”, ”Övergripande kvalitet hos ekologiska livsmedel”, ”Materialflöden i livsmedelskedjan” och ”Policyfrågor för eko”.

Forskningsområden

Bild på forskningsområden med överkorsande teman. Klicka på bilden för att se den i större format.


Kontaktinformation