SLU-nyhet

Ökad animalieproduktion kräver fodereffektivitet

Publicerad: 19 november 2014

En ökande global produktion av kött, mjölk och ägg kräver bättre underlag för planering och samordning. Det handlar bland annat om att samla in uppgifter om fodertillgångar och att skaffa pålitliga analyser för näringsinnehåll i foder.

Ungefär en tredjedel av den globala spannmålsskörden används idag till djurfoder, andelen kan öka till hälften år 2050 enligt en artikel från två medarbetare vid FAO (FNs livsmedels- och jordbruksorganisation). Författarna förutspår att konsumtionen av animaliska produkter kan öka med 70 procent till 2050 (jämfört med 2005), en sådan ökning kräver att användningen av foderresurserna effektiviseras.

Idag är den internationella beredskapen dålig för att kunna planera för livsmedelssäkerhet och uthållig produktion med minsta möjliga miljöpåverkan samt lönsamhet i produktionen.

Mer kunskap krävs för en hållbar livsmedelsproduktion
I artikeln påpekar författarna att det är omöjligt att använda en resurs effektivt om tillgången inte är känd. Därför krävs en omfattande nationell och internationell dokumentation över behoven hos de livsmedelsproducerande djuren och de fodermedel som finns tillgängliga, en sk foderbalans.

Framförallt utvecklingsländerna fattas information för att göra foderbalanser och författarna föreslår tre viktiga åtgärder:

  1. att ta fram nationella eller regionala uppskattningar av djur- och fodertillgångar,
  2. att få pålitliga analyser för näringsinnehållet i tillgängliga fodermedel för att få fram en internationell databas. I vissa områden i världen har inte laboratorierna som utför analyserna någon kvalitetskontroll,
  3. att beskriva utfodringssystemen för att hitta effektiva system.

Andra viktiga områden att dokumentera är hur mycket av fodret som försvinner på väg till djuren och varför, djurens foderomvandlingsförmåga, kväve-effektivitet mm. Om det finns en internationell dokumentation av de globala tillgångarna kan den användas av beslutsfattare för att öka både foder- och livsmedelskvaliteten samt livsmedelssäkerheten.


Kontaktinformation