SLU-nyhet

Tyck till om global vision för ekoforskning

Publicerad: 05 november 2014

Vid en workhop den tolfte oktober presenterades ett första utkast till internationell vision och strategi för forskning inom ekologiskt lantbruk. Nu finns chans även för alla som inte var där att bidra med synpunkter på dokumentet.

Den nybildade organisationen ”Technology Innovation Platform of IFOAM” (TIPI) presenterade ett alldeles färskt första utkast till ” Global Vision and Strategy for Organic Farming Research” vid en workshop med efterföljande medlemsmöte som hölls som förkonferens till Organic World Congress i Istanbul. Som inspirationskälla hade fem ekologiska lantbrukare från skilda delar av världen bjudits in för att berätta om kunskapsbehov utifrån sina verkligheter.

Deltagardriven systemorienterad forskning efterfrågas
Pascal Gbenou från Benin, Livai Tora från Fidji, and Elisabeth Henderson från USA pekade på behovet att stärka deltagardrivna, systemorienterade forskningssamarbeten mellan forskare och lantbrukare i syfte att öka produktiviteten och uthålligheten på gårdsnivå.

Carlos Escobar från Colombia önskade regionalt anpassat och långsiktigt utvecklingsstöd från regeringen, liksom erkännande, validering och förbättring av traditionella kunskaper inom lantbruket. Grundläggande forskning om lokala socioekonomiska och agroekologiska fördelar med ekologiskt lantbruk när det gäller matkvalitet, miljö, ekosystemtjänster, utveckling av den inhemska marknaden och lokala livsmedelssystem behövs för effektiv utveckling av ekosektorn. (Carlos presentation finns på http://orgprints.org/27588/ ).

Lämna synpunkter före 23 november
I en öppen och livfull diskussion kunde workshopdeltagarna komma med synpunkter på det presenterade utkastet till vision och strategi. Men alla som missade tillfället har nu också möjlighet att tycka till. Dokumentet finns på http://orgprints.org/27636/ och synpunkter skickas per mejl till carolin.moeller@fibl.org innan den 23 november.

Ny TIPI-styrelse
Vid det efterföljande medlemsmötet valdes en ny styrgrupp för TIPI. Den nya gruppen presenteras på http://www.organic-research.net


Kontaktinformation