SLU-nyhet

Bekämpningsmedel och mögelgifter i russin

Publicerad: 01 december 2014

Alla de konventionella russinen, men inga av de ekologiska, som Tidningen Råd & Rön har låtit testa innehöll rester av kemiska bekämpningsmedel. Ett av russinpaketen, som tydligt riktade sig mot barn, innehöll rester av inte mindre än femton olika kemiska bekämpningsmedel, varar två som är förbjudna inom EU.

Fjorton russinförpackningar av olika märken, varav hälften konventionella och hälften ekologiska, testades. Även förekomst av mögelgifterna ochratoxin A och aflatoxin testades. Fyra av de ekologiska och fem av de konventionella russinen innehöll ochratoxin A. Inget prov hade påvisbara halter av aflatoxin.


Kontaktinformation